Rychlý start: extrakce souborů v grafickém prostředí WinRARu


Chcete-li extrahovat soubory v grafickém prostředí WinRARu, musíte nejdříve otevřít příslušný archiv ve WinRARu. To lze provést jedním z následujících způsobů:

  • dvojitým kliknutím nebo stisknutím Enter na jméně archivu v prostředí Windows (Průzkumník nebo Plocha). Pokud byl WinRAR během instalace přidružen k archivům (výchozí volba), archiv se otevře ve WinRARu. WinRAR můžete s archivy asociovat i po instalaci prostřednictvím dialogu nastavení Integrace
  • dvojitým kliknutím nebo stisknutím Enter na jméně archivu v okně WinRARu
  • přetažením archivu na ikonu nebo okno WinRARu. Předtím než toto provedete, ujistěte se, že ve WinRARu není otevřen jiný archiv, jinak bude přetažený archiv přidán do právě otevřeného archivu.
  • spuštěním WinRARu z příkazového řádku s jedním parametrem - jménem archivu.

Jakmile je archiv otevřen ve WinRARu, je zobrazen jeho obsah. Vyberte soubory a složky, které mají být extrahovány. Vybírat lze použitím Shift + klávesy šipek nebo Shift + levé tlačítko myši, stejně jako v Průzkumníku a jiných programech ve Windows. Také ve WinRARu je možné vybírat soubory použitím klávesy Ins nebo mezerníku. Klávesy "Num +" a " Num -" na numerické klávesnici umožňují výběr skupin souborů použitím masek.

Jestliže máte vybrán jeden či více souborů, klikněte na tlačítko "Extrahovat do" v horní části okna WinRARu nebo stiskněte Alt+E, v dialogovém okně zadejte cílovou cestu a stiskněte OK. Tento dialog také poskytuje několik dalších voleb (viz dialog Cíl a volby extrakce).

Během procesu extrakce bude zobrazeno okno, zobrazující průběh a stav operace. Přejete-li si přerušit proces extrakce, stiskněte tlačítko "Zrušit" v okně průběhu operace. Můžete také stisknout tlačítko "Na pozadí", které minimalizuje WinRAR do panelu programů. Po dokončení extrakce se WinRAR navrátí do grafického rozhraní, pokud došlo během operace k chybám, zobrazí se okno diagnostických zpráv.

zpět