Volba optimálních nastavení archivace


Při vytváření archivu je vám na kartě Obecné v dialogu "Jméno a parametry archivu" k dispozici několik nastavení komprese. První - zásadní - volbou je formát archivu, do kterého mají být soubory zkomprimovány. K dispozici jsou volby RAR, ZIP, nebo RAR4. Formát ZIP je vhodný například tehdy, nejste-li si jisti, zda příjemce archivu disponuje programem WinRAR či jiným nástrojem, umožňujícím extrakci archivů ve formátu RAR. V ostatních případech je vhodnější použít formát RAR, který nabízí vyšší kompresi a více funkcí. RAR4 je starší verze archivního formátu RAR, postrádající některé pokročilé funkce, jako například šifrování AES-256, efektivnější opravu poškozených archivů či možnost použití většího kompresního slovníku, které nabízí formát RAR5, zavedený společně s verzí WinRAR 5.0 v roce 2013. Některé starší programové nástroje, včetně starších verzí WinRARu, však nejsou schopny archivy v tomto formátu dekomprimovat. Potřebujete-li vytvořit archiv kompatibilní se staršími programy, máte možnost zvolit formát RAR4.

Bez ohledu na zvolený archivní formát je dalším krokem volba kompresní metody. K dispozici jsou kompresní metody "Bez komprese", "Nejrychlejší", "Rychlá", "Normální", "Dobrá" a "Nejlepší". Metoda "Nejlepší" poskytuje nejsilnější, ale i nejpomalejší kompresi, metoda "Nejrychlejší" komprimuje slabě, zato však velmi rychle. Způsob "Bez komprese" vloží soubory do archivu s nejvyšší rychlostí, ale bez jakékoliv komprese. Metoda "Nejrychlejší" může být vhodná například pro vytváření denních záloh, "Nejlepší" pro distribuci dat na Internetu a "Normální" k běžné kompresi e-mailových příloh.

Pokud jste se rozhodli zvolit formát ZIP, jsou Vaše nastavení nyní hotova. V případě archivu typu RAR a RAR5 jsou k dispozici dvě další podstatná nastavení: velikosti kompresního slovníku a "solid" komprese.

Kompresní slovník je paměťová oblast, ve které kompresní algoritmus ukládá a vyhledává opakující se úseky dat. Větší slovník často umožňuje lepší kompresi větších souborů, zvláště dobře se uplatní v režimu solid komprese, zároveň ale kompresi zpomaluje a zvyšuje její paměťové nároky. Pro běžné použití doporučujeme velikost slovníku 4 MB pro formát RAR a 32 MB pro formát RAR5 (RAR 5.0). Podrobnější informace o smyslu a vlivu kompresního slovníku se dozvíte zde.

Volba "Vytvořit solid archiv" zpracuje všechny vstupní soubory jako jeden dlouhý proud dat. To umožňuje dosáhnout vyšší komprese při zpracování většího množství podobných souborů. Zároveň se však zpomalí průběh následných změn v archivu či dekomprese jednotlivých souborů z vnitřních částí archivu a zhorší dopad případného poškození archivu. Více informací o tomto režimu komprese naleznete v kapitola Solid archivy.

V některých případech lze parametry komprese dále jemně doladit nastaveními v dialogu Pokročilá nastavení komprese, dostupném po stisku tlačítka "Komprese…" na kartě "Pokročilé" v dialogu Jméno a parametry archivu. Obyčejně však není nutné tato nastavení modifikovat.

Toto jsou hlavní nastavení, která ovlivňují rychlost a kvalitu komprese. Není však nutno nastavovat je před každou archivací. Nejčastěji používaná nastavení můžete v dialogu nastavení Komprese jednoduše uložit do výchozího profilu. V případě potřeby později je můžete měnit přímo v dialogu Jméno a parametry archivu nebo použitím příslušných přepínačů při spouštění WinRARu z příkazového řádku.

zpět