Přepínač -VN - použít starý styl pojmenování dělených archivů


Standardně jsou části děleného archivu RARu pojmenovány stylem 'jmeno_archivu.partNNN.rar', kde NNN je pořadové číslo příslušného dílu. U formátu RAR 4.x lze pomocí volitelného přepínače -vn je možné zvolit starší způsob pojmenování, založený na číslování v příponě. V takovém případě má první díl archivu příponu .rar (příp. .exe u SFX), následující díly potom.r00 až .r99.

Archivy formátu RAR 5.0 tento přepínač a pojmenování dílů archivů v příponě nepodporují.

zpět