Příkaz "Převést archiv na SFX"


Tento příkaz je dostupný jak v režimu správy souborů, tak v režimu správy archivu. Slouží k převedení archivu na samorozbalovací. Nacházíte-li se právě uvnitř archivu, není k provedení této operace třeba vybírat žádné soubory, stačí zvolit položku "Převést archiv na SFX" z nabídky Nástroje, tlačítko "SFX" na nástrojové liště nebo klávesovou zkratku Alt+S a ze seznamu vybrat potřebný SFX modul. Procházíte-li právě ve WinRARu nekomprimovanými soubory, je potřeba nejdříve vybrat soubory a složky, ve kterých má WinRAR hledat archivy k převedení.

Pokud již nějaký archiv je samorozbalovací, lze tímto příkazem také SFX modul v tomto archivu změnit či jej úplně odstranit. V případě, že se rozhodnete SFX modul odstranit, WinRAR nezmění originální archiv, ale vytvoří nový, se stejným obsahem, ale již bez samorozbalovacího modulu.

Pokud při některé z výše uvedených operací zvolíte SFX modul s grafickým rozhraním pro Windows, který je nabízen jako standardní volba, můžete také po stisku tlačítka "Rozšířené možnosti SFX…" nastavit několik dalších parametrů, jako například výchozí cílovou cestu, titulek či text okna archivu apod. Více informací o těchto parametrech najdete v kapitole Rozšířené možnosti SFX.

Informace o SFX modulech, dodávaných s WinRARem, naleznete v těchto kapitolách:

Ekvivalent z příkazového řádku: příkaz "s"

zpět