Archivní formát RAR 5.0


WinRAR 5.0 poprvé používá nový formát archivu.

Mezi nové vlastnosti tohoto archivního formátu patří:

 • Podpora velikosti kompresního slovníku až 1 GB. Při kompresi většího množství podobných souborů, zvláště v režimu solid, může větší kompresní slovník vést k dosažení lepšího kompresního poměru.
 • Šifrování souborů v archivu, založené na algoritmu AES-256, který je teoreticky silnější, než AES-128 ve formátu RAR 4.x.
 • Záznam pro opravu dat využívající Reed-Solomonovy opravné kódy, nabízející mnohem vyšší odolnost proti vícenásobnému poškození dat v porovnání se záznamem pro opravu dat z formátu RAR 4.x.
 • Rychlejší zpracování záchranných dílů archivu. Nejvyšší možný počet vlastních a záchranných dílů archivu se ve verzi RAR 5.0 zvýšil z 255 na 65535.
 • Časové údaje souborů ukládané v Koordinovaném Univerzálním Čase (UTC) namísto dřívějšího místního času, což usnadňuje sdílení archivů mezi více časovými zónami.
 • Možnost použití kontrolních součtů BLAKE2sp k ověření integrity dat souborů. Oproti CRC32 je při použití BLAKE2 prakticky vyloučeno, aby dva různé soubory dosáhly stejné hodnoty kontrolního součtu. Tím je BLAKE2 mnohem vhodnější pro účely identifikace dat.
 • Možnost přidat k archivu informaci pro rychlé prohlížení, která umožňuje rychlejší načítání informací o obsahu celého archivu.
 • Podpora vícevláknového zpracování v dekompresním algoritmu. Hlavní přednosti má toto vylepšení při dekompresi souborů s nízkou úrovní komprese či s kontrolními součty BLAKE2.
 • Podpora následujících vlastností NTFS: spojovacích bodů (reparse points), symbolických odkazů a pevných odkazů.
 • Možnost ukládání shodných souborů v archivu jako odkazů na první takový soubor pro úsporu místa.
 • Úplná podpora Unicode. Názvy i komentáře souborů se nyní ukládají ve formátu UTF-8.

Některé zastaralé nebo nehospodárné vlastnosti formátu RAR 4.x byly ve formátu RAR 5.0 odstraněny:

 • Specializované kompresní algoritmy pro kompresi textu, surových zvukových dat, true color či obrazových dat, již ve formátu RAR 5.0 nelze použít. Formáty surových zvukových dat či true color obrazových dat, které tyto algoritmy podporovaly, ztrácejí na oblibě a využití. Specializovaná komprese textu je na moderních vícejádrových procesorech příliš pomalá v porovnání s obecným kompresním algoritmem. Přes ukončení podpory komprese těmito algoritmy je stále možno takové archivy dekomprimovat - nejnovější WinRAR umožňuje extrakci veškerých archivů ve formátu 4.x RAR, včetně těch, které využívají výše uvedené algoritmy. RAR 5.0 stále podporuje algoritmus pro kompresi spustitelných souborů Intel IA-32 a delta kompresi, které na moderních datech a architekturách rovněž ztrácejí na efektivitě.
 • Není již možno vytvářet dělené archivy se starým stylem pojmenování archiv.r00, archiv.r01 atd. Hlavním účelem podpory tohoto stylu pojmenování byla kompatibilita se souborovým systémem MS DOSu. Takový způsob pojmenování souborů však špatně spolupracuje se systémy jako je Windows, které přípony souborů využívají pro určení typů souborů a jejich přiřazení k příslušným programům.

Starší aplikace, včetně WinRARu do verze 5.0, nejsou schopny se soubory RAR 5.0 pracovat. Pokud kladete důraz na možnost práce s novými archivy pomocí starších programů, můžete zvolit formát archivu RAR 4.x. Tato nastavení lze učinit buďto v dialogu Jméno a parametry archivu nebo přepínačem -ma z příkazového řádku. Dalším důvodem pro použití formátu RAR 4.x by mohla být přetrvávající potřeba specializovaných kompresních algoritmů pro multimediální data či starý styl pojmenování dělených archivů.

zpět