Komentář archivu


K archivům RAR a ZIP lze přidat volitelnou textovou informaci, která se nazývá komentář archivu. Do existujícího archivu lze komentář přidat manuálně v grafickém prostředí WinRARu příkazem Přidat komentář archivu. V režimu příkazového řádku lze komentář načíst ze souboru příkazem "c" (pro existující archiv) nebo přepínačem -z<soubor> (pro existující společně s jinou operací nebo nový).

V grafickém rozhraní lze komentář zadat i přímo v dialogu Jméno a parametry archivu

Je-li ve WinRARu otevřen archiv s komentářem a je zapnuta volba "Zobrazovat komentář archivu" v dialogu nastavení Obecné, je komentář zobrazen v pravé části okna WinRARu. Velikost okna komentáře můžete změnit přetažením jeho levého kraje myší.

zpět