Nastavení SFX: Režimy


Tento dialog je částí dialogu Pokročilá nastavení SFX a obsahuje následující nastavení:

Dočasný režim/Extrahovat do dočasné složky

Je-li tato volba aktivována, vytvoří SFX modul dočasnou složku, extrahuje do ní soubory z archivu a poté spustí program, zadaný v položce Instalační program/Spustit po extrakci. Po skončení tohoto programu jsou všechny soubory včetně vytvořených složek opět odstraněny. V tomto případě použije modul automaticky tichý režim "Skrýt úvodní dialog" (níže popsaný), který zabrání zobrazení úvodního dialogu před extrakcí. Toto nastavení však lze níže uvedeným příkazem změnit i na "Potlačit vše". Dočasná složka s extrahovanými soubory bude nastavena jako pracovní složka pro spuštěného instalačního programu.

Jako volitelný parametr je možné zadat dva textové řetězce, které definují text a titulek okna dotazu, který je zobrazen před extrakcí. V takovém případě je extrakce spuštěna pouze tehdy, odpoví-li uživatel na dotaz kladně (tlačítko ”Ano”, resp. ”Yes”).

Používáte-li režim Extrahovat do dočasné složky, měli byste určit také Instalační program, který dočasně extrahované soubory dále zpracuje. Případně současně nastavená Cílová složka pro extrahované soubory bude v tomto případě ignorována.

Při použití této volby se mohou objevit problémy, pokud zde spuštěný instalační program ukončí svou funkci dříve, než jím případně spuštěné podřízené procesy skončí, nebo přestanou používat extrahované souboru. Více podrobností se dozvíte v popisu příkazu TempMode.

Odpovídající příkaz SFX skriptu - TempMode

Tichý režim

SFX modul standardně vyžaduje potvrzení spuštění extrakce a umožňuje uživateli změnu cílové složky. Nastavíte-li "Tichý režim" na "Potlačit úvodní dialog", nebude tento dialog s potvrzením zobrazen. Chcete-li skrýt i dialog s licencí a dialog, zobrazující průběh extrakce, zvolte možnost "Potlačit vše".

Odpovídající příkaz SFX skriptu - Silent

zpět