Příkaz R - opravit poškozený archiv


Oprava archivu se skládá ze dvou fází. Nejprve je v archivu vyhledán záznam pro opravu dat (viz příkaz rr). Pokud jej archiv obsahuje a pokud je poškozená oblast dat souvislá a menší než velikost dostupných dat pro opravu, je šance na úspěšnou opravu dat vysoká. Po dokončení této fáze je vytvořen nový archiv fixed.jmeno_archivu.rar, kde jmeno_archivu je původní jméno poškozeného archivu.

Pokud poškozený archiv neobsahuje záznam pro opravu dat, nebo nemůže-li být opraven z důvodu velkého rozsahu poškození, je provedena druhá fáze opravy. Během ní je obnovena pouze struktura archivu, ne samotná data souborů. Nelze tedy obnovit soubory, u kterých nesouhlasí ověření kontrolního součtu, lze však přistupovat k souborům, jejichž data nebyla poškozena a které byly před opravou nedostupné z důvodu poškozené struktury archivu. Toto je obecně užitečné pro archivy vytvořené bez použití solid komprese. Pokud je poškozen solid archiv, často se v této fázi podaří obnovit pouze první soubor. U šifrovaných archivů se šifrovanými názvy souborů se tento stupeň opravy neprovádí - tyto archivy lze opravit pouze s použitím záznamu pro opravu dat.

Po skončení této fáze je vytvořen nový archiv rebuilt.jmeno_archivu.rar, kde jmeno_archivu je původní jméno archivu.

Standardně jsou opravené archivy ukládány do aktuální složky, pomocí volitelného parametru však je možné nastavit jinou cílovou složku.

Tento příkaz je řádkovým ekvivalentem příkazu správy souborů Opravit archiv.

Příklad

opravit archiv poskozeny.rar a výsledné soubory umístit do složky c:\opraveno

WinRAR r poskozeny.rar c:\opraveno

zpět