Příkaz S[jméno] - převést archiv na samorozbalovací

Tento příkaz vytvoří samorozbalovací (SFX) archiv, který po spuštění extrahuje soubory v něm obsažené.

Je také možné vytvořit samorozbalovací první část děleného archivu, je však třeba brát v úvahu, že jeho velikost naroste o velikost SFX modulu. Je-li však první díl archivu přímo jako SFX vytvářen – příkazem a s přepínači: -v[<velikost>] -sfx – není třeba brát na velikost SFX modulu ohled, archiv bude vytvořen ve správné velikosti.

Tento příkaz je řádkovým ekvivalentem příkazu správy archivu Převést archiv na SFX.

Příklad

WinRAR s diamant

Implicitně používá WinRAR pro samorozbalovací RAR archivy SFX modul default.sfx, který se musí nacházet ve stejné složce jako Winrar.exe a, pro ZIP archivy, modul zip.sfx. V příkazu "s" je však možné zadat jméno jiného SFX modulu, který má být použit.

Například pro použití konzolového SFX modulu WinCon.sfx použijte příkaz:

WinRAR sWinCon.sfx myinst

zpět