Solid archivy


Solid archivy jsou komprimovány zvláštní kompresní metodou, která vybrané či všechny soubory v archivu zpracovává jako souvislý tok dat. WinRAR tento typ archivů podporuje pouze ve formátu RAR, pro archivy ve formátu ZIP není tento druh komprese dostupný. Pro aktivaci solid tohoto druhu komprese můžete ve WinRARu použít volbu Vytvořit solid archiv v dialogu nastavení komprese nebo přepínač -s.

Solid komprese může výrazně zvýšit kompresní poměr, zvláště při archivaci velkého množství podobných malých souborů. Má však také několik důležitých nevýhod:

  • pomalejší aktualizaci existujících solid archivů
  • při extrakci jednoho souboru ze solid archivu je třeba analyzovat všechny soubory, které mu v archivu předcházejí. Toto zpomalí extrakci souborů z prostřední části archivu, pokud se však z archivu extrahují všechny soubory, rychlost extrakce není ovlivněna.
  • v případě porušení jednoho souboru v solid archivu není možno extrahovat ani žádný následující. Proto, pokud je solid archiv ukládán na potenciálně nespolehlivé médium, například disketu, je vhodné zároveň použít záznam pro opravu dat.

Solid kompresi lze doporučit, jestliže:

  • je archiv zřídka modifikován
  • není často potřeba extrahovat jen jeden soubor nebo část archivu
  • je kompresní poměr důležitější než rychlost komprese.

Soubory v solid archivu jsou obvykle řazeny podle přípony - pomocí přepínače -ds je však možné je vypnout, nebo způsob řazení přesně předepsat pomocí souboru rarfiles.lst.

Solid mohou být i dělené a samorozbalovací (SFX) archivy.

Viz také: přepínač -s, přepínač -ds, rarfiles.lst

zpět