Dialog Možnosti archivu

Tento dialog v sobě spojuje následující příkazy: Ochránit archiv před poškozením, Vytvořit záchranné segmenty a Zamknout archiv. Všechny tyto příkazy jsou podporovány pouze pro RAR archivy.

Ochrana archivu před poškozením může pomoci při jeho pozdější opravě po menším fyzickém poškození jeho dat. Chcete-li archiv ochránit, musíte zadat velikost záznamu pro opravu dat v procentech celkové velikosti archivu. Nejvyšší povolená hodnota je 100% velikosti archivu. Nastavíte-li hodnotu na 0, nebude záznam pro opravu dat do archivu přidán. Čím je záznam pro opravu dat větší, tím větší je možnost opravy dat po poškození, na druhé straně zvyšuje tento záznam velikost archivu. Optimální hodnota je přibližně 3 - 5%.

Zvláštním případem ochrany archivu je vytvoření záchranných segmentů. Záchranné segmenty můžete vytvořit pouze tehdy, je-li právě otevřený archiv prvním dílem děleného archivu. V takovém případě stačí zvolit počet záchranných segmentů (.rev souborů), které si přejete vytvořit. Za údaj můžete také připojit znak procenta – pak bude vytvořen takový počet záchranných segmentů, který odpovídá zadanému procentuálnímu podílu z celkového počtu dílů archivu. Každý záchranný segment potom umožní obnovu právě jednoho chybějícího dílu archivu. Více si o této funkci můžete přečíst v této kapitole.

Zaškrtnete-li volbu "Zabránit modifikacím archivu", bude archiv uzamčen. To znamená, že WinRAR nepovolí žádné další modifikace tohoto archivu. Můžete například uzamknout důležité archivy, abyste tak zabránili jejich budoucím nechtěným modifikacím.

Záchranné segmenty mají přednost před ostatními nastaveními a s některými nejsou kompatibilní. Je-li nastaven nenulový počet záchranných segmentů, vytvoří WinRAR tyto (.rev) a bude ignorovat nastavení zámku archivu či záznamu pro opravu dat.

zpět