RAR a ZIP SFX moduly s grafickým rozhraním (Default.SFX a Zip.SFX)


S použitím těchto dvou modulů můžete vytvářet GUI samorozbalovací archivy (s grafickým rozhraním) pro operační systém Windows.

Pro RAR archivy použijte modul Default.SFX, pro ZIP archivy Zip.SFX.

WinRAR x64 obsahuje také 64-bitovou verzi tohoto modulu pod názvem WinCon64.SFX. I WinRAR x64 standardně používá 32 bitový modul, nový 64 bitový však lze zvolit v dialogu Pokročilá nastavení SFX: Modul. Mějte prosím na paměti, že takto vytvořené samorozbalovací archivy budou pracovat pouze v 64 bitových verzích Windows (stále je však bude možno extrahovat po otevření v programu WinRAR či z kontextové nabídky Windows).

Oba tyto moduly poskytují sadu jednoduchých instalačních ("setup") příkazů a přepínačů z příkazového řádku. Více informací o těchto prostředcích získáte zde:

Poznámky

  1. Je možné měnit měnit zdroje systému Windows ("Windows resources"), obsažené v SFX modulech a přizpůsobit je vašim potřebám. Například potřebujete-li změnit velikost počátečního dialogu či do něj přidat grafické prvky. WinRAR neposkytuje prostředky ani dokumentaci k editaci zdrojů. Tento proces je poměrně složitý a pokud máte v plánu zdroje měnit, musíte mít k dispozici odpovídající editor a vědět, jak s ním pracovat. Jestliže Vám však prostředí standardního SFX modulu vyhovuje, není nutné žádné zdroje měnit.
    Postačí-li pro vaše potřeby změnit ikonu SFX archivu či logo v jeho dialogu, můžete tyto jednoduše nastavit na kartě "Text a ikona" v dialogu Pokročilá nastavení SFX modulu.
  2. Samorozbalovací archivy vracejí při ukončení svého běhu ve výchozím nastavení stejné návratové hodnoty jako WinRAR samotný. Pomocí přepínače SetupCode však lze zvolit odlišný režim, v němž SFX modul ve svých návratových hodnotách zohlední i návratové hodnoty jím spouštěných instalačních příkazů.

zpět