SFX moduly s grafickým rozhraním: instalační příkazy

  Samorozbalovací moduly WinRARu podporují sadu jednoduchých instalačních příkazů. Tyto příkazy se zapisují do komentáře archivu. Pro oddělení vizuální a programové části komentáře (např. při jeho zobrazení ve WinRARu) lze s výhodou použít ASCII znaku 26 (0x1a). Zobrazování komentáře se na tomto znaku zastaví, následný instalační skript však bude SFX modulem proveden. Pro inspiraci je možné například extrahovat a nastudovat instalační skript obsažený v instalačním archivu WinRARu.

  Podporovány jsou následující instalační příkazy. Po kliknutí na příslušný příkaz se zobrazí jeho detailní popis.


  Delete Před extrakcí vymaže určitý soubor
  License Zobrazí licenci k obsahu archivu
  Overwrite Nastaví režim přepisování souborů
  Path Nastaví implicitní cílovou cestu
  Presetup Před extrakcí spustí zadaný program
  SavePath Uložit cílovou cestu
  Setup Spustí zadaný program po úspěšné extrakci
  SetupCode Počká na dokončení běhu instalačního programu a vrátí jeho návratovou hodnotu
  Shortcut Vytvořit zástupce k extrahovanému souboru
  Silent Vynechá úvodní dialog
  TempMode Extrahuje soubory do dočasné složky
  Text Přidá text do textového okna SFX dialogu
  Title Nastaví titulek okna SFX dialogu
  Update Nastaví režim aktualizace souborů

  SFX modul rovněž vyhodnocuje a nahrazuje proměnné prostředí v parametrech příkazů, což umožňuje použití příkazů jako:

  Path=%temp%\novaaplikace

  Setup=instalator.exe %sfxpar%

  (popis proměnné sfxpar naleznete v nápovědě k příkazu Setup).


  Zde si můžete prohlédnout jednoduchý příklad kompletního instalačního skriptu.

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich