SFX moduly s grafickým rozhraním: instalační příkazy


Samorozbalovací moduly WinRARu podporují sadu jednoduchých instalačních příkazů. Tyto příkazy se zapisují do komentáře archivu. Pro oddělení vizuální a programové části komentáře (např. při jeho zobrazení ve WinRARu) lze s výhodou použít ASCII znaku 26 (0x1a). Zobrazování komentáře se na tomto znaku zastaví, následný instalační skript však bude SFX modulem proveden. Pro inspiraci je možné například extrahovat a nastudovat instalační skript obsažený v instalačním archivu WinRARu.

Podporovány jsou následující instalační příkazy. Po kliknutí na příslušný příkaz se zobrazí jeho detailní popis.


Delete Před extrakcí vymaže určitý soubor
License Zobrazí licenci k obsahu archivu
Overwrite Nastaví režim přepisování souborů
Path Nastaví standardní cílovou cestu
Presetup Před extrakcí spustí zadaný program
SavePath Uložit cílovou cestu
Setup Spustí zadaný program po úspěšné extrakci
SetupCode Počká na dokončení běhu instalačního programu a vrátí jeho návratovou hodnotu
Shortcut Vytvořit zástupce k extrahovanému souboru
Silent Vynechá úvodní dialog
TempMode Extrahuje soubory do dočasné složky
Text Přidá text do textového okna SFX dialogu
Title Nastaví titulek okna SFX dialogu
Update Nastaví režim aktualizace souborů

SFX modul rovněž vyhodnocuje a nahrazuje proměnné prostředí v parametrech příkazů, což umožňuje použití příkazů jako:

Path=%temp%\novaaplikace

Setup=instalator.exe %sfxpar%

(popis proměnné sfxpar naleznete v nápovědě k příkazu Setup).


Zde si můžete prohlédnout jednoduchý příklad kompletního instalačního skriptu.

zpět