Úvod do grafického rozhraní WinRARu


Tato kapitola stručně popisuje hlavní prvky grafického rozhraní WinRARu.

Hlavní okno WinRARu poskytuje následující nabídky: Soubor, Příkazy, Nástroje, Nástroje, Oblíbené, Možnosti a Nápověda. Zvolte příslušné téma, blíže popisující jednotlivou nabídku.

Dalším prvkem rozhraní je nástrojová lišta. Nachází se mezi lištou s nabídkami a seznamem souborů. Tlačítka nástrojové lišty nabízejí právě použitelné funkce z nabídky Příkazy (všechny tyto položky mají také přiřazeny klávesové zkratky). Pokud WinRAR zobrazuje obsah archivu, mohou být některá tlačítka nedostupná, pokud jejich funkce nejsou na právě otevřený archiv použitelné. U nástrojové lišty můžete zvolit, která tlačítka chcete zobrazit, odstranit text pod tlačítky, případně měnit jejich velikost použitím dialogu nastavení Obecné nebo kliknutím pravým tlačítkem na nástrojové liště.

Pod nástrojovou lištou najdete malé tlačítko "Nahoru" a seznam disků. Tlačítko "Nahoru" změní aktuální složku o úroveň výše. Seznam disků umožňuje změnu aktuálního disku, či například volbu procházení lokální počítačovou sítí. Lze jej otevřít buďto myší nebo stiskem klávesy F4. Oba tyto prvky lze myší přetáhnout na pravou stranu nástrojové lišty. Změnu disku lze také provést pomocí malé ikony disku v levém dolním rohu okna WinRARu, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+D.

Seznam souborů se nachází pod nástrojovou lištou. Zobrazuje buď obsah aktuální složky, nebo, pokud je otevřen archiv, jeho obsah. Toto jsou tzv. režimy správy souborů a správy archivu. U každého souboru jsou zobrazeny následující údaje: jméno, velikost, typ a čas poslední modifikace. Soubory v archivu mají dvě položky navíc .– komprimovanou velikost a kontrolní součet. Kontrolní součet je údaj, vypočtený z dat souboru, přesně charakterizující jeho obsah a může být použit ke kontrole, zda archivovaný soubor nebyl poškozen. Pro výpočet kontrolního součtu lze ve WinRARu - při použití formátu RAR 5.0 - volit mezi algoritmem CRC32, nebo BLAKE2.

Všechny údaje jsou organizovány ve sloupcích. Kliknutím na záhlaví příslušného sloupce lze měnit způsob řazení souborů v seznamu (modrá šipka v záhlaví sloupce ukazuje směr řazení). Je také možné změnit šířku každého sloupce přetažením oddělovače v záhlaví sloupců myší. V dialogu nastavení Seznam souborů je k dispozici několik dalších voleb.

Pokud je některý soubor v archivu šifrován, je za jeho jménem zobrazena hvězdička. Pokud soubor pokračuje v dalším dílu archivu, zobrazí se za jeho jménem značka "-->", pokud je soubor pokračováním z předchozího dílu, zobrazí se "<--". Je-li soubor pokračováním z předchozího a zároveň i pokračuje v dalším dílu archivu, značka je "<->".

Před zpracováním je nutno zvolit příslušné soubory v seznamu. Kromě obvyklých metod výběru souborů ve Windows poskytuje WinRAR k tomuto účelu několik dalších kláves: mezerník, Ins (Insert), "Num +", "Num -". Pro podrobnější popis viz kapitolu Výběr souborů.

Následující klávesy lze použít k pohybu v seznamu souborů. Backspace (<-, BS), Ctrl+PageUp nebo dvojité kliknutí na složce ".." k přechodu do nadřazené složky. Tato akce uzavře archiv, pokud ji provedete v jeho hlavní (kořenové) složce. Stiskem klávesy Enter nebo Ctrl+PgDn, případně dvojitým kliknutím na jakékoliv jiné složce do ní vstoupíte. Provedením této akce na názvu archivu bude tento archiv otevřen a bude zobrazen jeho obsah. Stiskem Ctrl+\ lze nastavit kořenovou složku aktuálního disku či složku obsahující aktuální archiv jako aktivní.

Stiskem klávesové kombinace Ctrl+PgDn se lze pokusit otevřít soubor s neznámou či od archivu odlišnou příponou jako archiv. Tato funkce může být užitečná například tehdy, chcete-li zkontrolovat, zda spustitelný soubor obsahuje samorozbalovací archiv a prohlédnout jeho obsah, aniž by tento soubor byl spuštěn a mohl případně ohrozit Váš počítač. Jednoduše takový soubor zvýrazněte a stiskněte Ctrl+PgDn. Pokud se jedná o archiv, bude zobrazen jeho obsah. Nebude-li formát souboru rozpoznán, nebude provedena žádná akce.

Pokud stisknete v seznamu souborů pravé tlačítko myši, zobrazí se nabídka obsahující možné příkazy prostředí a správy souborů. Tyto příkazy jsou však dostupné v běžných nabídkách WinRARu, na nástrojové liště či klávesovými zkratkami, takže si můžete zvolit metodu, která je pro Vás nejvhodnější.

Volbami v podmenu "Strom složek" nabídky Možnosti lze zobrazit v levém panelu okna WinRARu panel se stromem složek. Tento panel může být užitečný pro rychlou navigaci mezi složkami na disku nebo v archivu. Uchopením jeho pravého okraje a přesunutím myší lze snadno změnit jeho šířku.

Pokud je zapnuta volba "Zobrazovat komentář archivu" v dialogu nastavení Obecné a právě otevřený archiv obsahuje komentář, je vpravo vedle seznamu souborů zobrazeno okno komentáře. Jeho velikost můžete změnit přetažením jeho hranice se seznamem souborů.

Stavová lišta se nachází ve spodní části okna WinRARu pod seznamem souborů. V její levé části jsou dvě malé ikony disku a klíče. Kliknutím na ikonu disku můžete změnit aktuální disk. Pomocí druhé ikony lze změnit aktuální heslo. Oba tyto příkazy jsou k dispozici také v nabídce Soubor. Ikona klíče je žlutá, pouze je-li zadáno heslo, změní se její barva na červenou. Střední část stavové lišty zobrazuje buď celkovou velikost vybraných souborů nebo informaci o zrovna prováděné operaci. V pravé části je zobrazen počet a celková velikost všech souborů v aktuální složce.

zpět