Dialog "Pokročilá nastavení SFX"


Tento dialog je možné aktivovat z dialogu Převést archiv na SFX, stisknutím tlačítka "Pokročilá nastavení SFX…" na kartě výběru SFX modulu, nebo - při vytváření samorozbalovacího archivu - tlačítkem "Nastavení SFX..." na kartě "Pokročilé" v dialogu Jméno a parametry archivu. Umožňuje zvolit mnoho parametrů SFX archivu, jako například výchozí cílovou cestu a titulek okna SFX modulu. Příkaz pomocí skriptových příkazů automaticky vygeneruje příslušný skript, který umístí do komentáře archivu, takže není třeba učit se tento skriptovací jazyk a zapisovat skript ručně, stačí pouze nastavit požadované volby. Příkazy skriptů jsou uvedeny a popsány v kapitole věnované Windows SFX modulům.

Tyto parametry SFX však mají význam pouze oři použití SFX modulů s grafickým rozhraním pro Windows (Windows GUI moduly), jiné moduly je nepodporují.

Parametry SFX jsou v tomto dialogu rozděleny na několik karet, které jsou popsány v následujících kapitolách:

zpět