Příkaz "Ochránit archiv před poškozením"


Tento příkaz je dostupný jak v režimu správy souborů, tak v režimu správy archivu. Nacházíte-li se právě uvnitř archivu, není třeba vybírat žádné soubory, spusťte pouze příkaz "Ochránit archiv před poškozením" z nabídky Příkazy, stiskněte tlačítko "Ochránit" na nástrojové liště nebo použijte klávesovou zkratku Alt+P. Procházíte-li právě ve WinRARu nekomprimovanými soubory, je potřeba nejdříve vybrat soubory a složky, ve kterých má WinRAR hledat archivy ke zpracování.

Tento příkaz přidá do vybraných, nebo do právě otevřeného archivu záznam pro opravu dat. Tento záznam může pomoci při opravě nebo archivu v případě malého fyzického poškození dat archivu. Tato funkce je dostupná pouze pro archivy formátu RAR.

Je-li právě otevřený archiv první částí děleného archivu, můžete také pro celý archiv vytvořit záchranné segmenty. Jednoduše zadejte počet .rev souborů, které si přejete vytvořit. K tomuto údaji můžete připojit znak procenta – v takovém případě bude množství vytvořených záchranných segmentů rovno zadanému procentuálnímu podílu z celkového počtu dílu archivu (zaokrouhlenému na celé číslo).

Ekvivalent z příkazového řádku: příkaz "rr" , příkaz "rv"

zpět