Abecední seznam příkazů


a přidat soubory do archivu
c přidat komentář archivu
ch změnit parametry archivu
cv převést archivy
cw zapsat komentář archivu do souboru
d vymazat soubory z archivu
e extrahovat soubory z archivu s vynecháním cest
f aktualizovat soubory v archivu (jen existující)
i vyhledat řetězec v archivech
k zamknout archiv
m přesunout soubory a složky do archivu
r opravit poškozený archiv
rc rekonstruovat chybějící díly archivu
rn přejmenovat soubory v archivu
rr[N] vložit záznam pro opravu dat
rv[N] vytvořit záchranné segmenty
s[jméno] převést archiv na samorozbalovací (SFX)
s- odstranit SFX modul
t otestovat soubory v archivu
u aktualizovat a přidat soubory do archivu
x extrahovat soubory s plnými cestami

zpět