Abecední seznam přepínačů


-- nenačítat další přepínače
-@[+] deaktivovat či aktivovat seznamy souborů
-ac odstranit atribut "Archivovat" po archivaci či extrakci souborů
-ad[1,2] nastavit cílovou cestu podle archivu
-af<typ> zvolit typ archivu
-ag[formát] Vytvořit jméno archivu podle masky
-ai Ignorovat atributy souborů
-ao přidat soubory s nastaveným atributem "Archivovat"
-ap nastavit cestu v archivu
-as synchronizovat obsah archivu
-cfg- ignorovat výchozí profil komprese a systémovou proměnnou RAR
-cl převést jména souborů na malá písmena
-cp<jmeno_profilu> zvolit profil komprese
-cu převést jména souborů na velká písmena
-ed neukládat prázdné složky do archivu
-en nevkládat značku "konec archivu"
-df vymazat soubory po archivaci
-dh otevírat i sdílené soubory
-dr mazat soubory do Koše
-ds neprovádět řazení souborů při archivaci
-dw po archivaci bezpečně smazat soubory
-ep odstranit cesty ze jmen souborů
-ep1 odstranit základní složku ze jmen souborů
-ep2 ukládat plné cesty souborů
-ep3 použít plnou cestu souborů, včetně písmenného označení disku
-e[+]<atributy> vyloučit [zpracovat] soubory se zadanými atributy
-f aktualizovat soubory v archivu
-hp[heslo] zašifrovat data i záhlaví souborů
-ht[b|c] zvolit typ kontrolního součtu souborů [BLAKE2,CRC32]
-iadm vyžádat administrátorská práva pro SFX archiv
-ibck spustit WinRAR na pozadí
-idv< zobrazit podrobné výpisy
-ieml[.][adresa] odeslat archiv e-mailem
-iicon<soubor> nastavit ikonu SFX archivu
-iimg< soubor > nastavit logo SFX archivu
-ilog[soubor] zaznamenávat chyby do souboru
-imon<číslo> zvolit monitor
-inul potlačit chybová hlášení
-ioff[n] vypnout počítač po dokončení operace
-isnd[-] vypnout či zapnout zvuková oznámení
-k zamknout archiv
-kb ponechat vadné extrahované soubory
-log[formát][=název] zaznamenávat názvy zpracovávaných souborů do souboru protokolu
-m<n> nastavit kompresní metodu
-ma[4|5] nastavit verzi formátu archivu
-mc<parametry> nastavit pokročilé parametry komprese
-md<n> nastavit velikost slovníku
-me[par] nastavit parametry šifrování
-ms[seznam] určit typy souborů, které budou uloženy bez komprese
-mt<počet vláken> nastavit počet vláken
-n<maska> filtrovat soubory ke zpracování
-n@<soubor> načíst další masky filtrů ze souboru
-oc nastavit atribut "Komprimován" (NTFS)
-oh uložit pevné odkazy jako odkazy
-oi uložit stejné soubory jako odkazy
-ol uložit symbolické odkazy jako odkazy
-or automaticky přejmenovat soubory
-os ukládat datové proudy NTFS
-ow zpracovat bezpečnostní informaci o souboru
-o[+|-] nastavit režim přepisování souborů
-p[heslo] nastavit heslo
-qo[-|+] přidat informaci pro rychlé prohlížení [vypnout|vždy]
-r procházet i podsložky
-r- nezpracovávat podsložky
-r0 procházet podsložky pouze pro jména zadaná maskou
-ri nastavit prioritu a přestávky ve výpočtu
-rr[N] vložit záznam pro opravu dat
-rv[N] vytvořit záchranné segmenty
-s vytvořit solid archiv
-s<N> vytvořit solid skupiny po N souborech
-sc<znak_sada>[objekty] nastavit znakovou sadu
-se vytvořit solid skupiny podle přípon souborů
-sfx[jméno] vytvořit samorozbalovací archiv
-sv vytvářet nezávislé díly solid archivů
-sl<velikost> zpracovat soubory menší než zadaná velikost
-sm<velikost> zpracovat soubory větší než zadaná velikost
-sv- vytvářet závislé díly solid archivů
-s- nepoužívat solid kompresi
-t otestovat archivované soubory
-ta[m,c,a,o]<datum> zpracovat soubory modifikované po zadaném datu
-tb[m,c,a,o]<datum> zpracovat soubory modifikované před zadaným datem
-tk zachovat původní čas archivu
-tl nastavit čas archivu podle nejnovějšího souboru
-tn[m,c,a,o]<čas> zpracovat soubory novější než zadaný čas
-to[m,c,a,o]<čas> zpracovat soubory starší než zadaný čas
-ts[m,c,a,p][+,-,1] uložit či obnovit čas souborů (čas vytvoření, poslední změny či přístupu k souboru, ponechat)
-u aktualizovat a přidat soubory
-v<n>[k|b|m|M|g|G] vytvořit dělený archiv
-vd vymazat obsah disku před vytvořením dílu archivu
-ver[n] správa verzí souborů
-vn použít starý styl pojmenování dělených archivů
-vp pauza před každým dalším dílem archivu
-w<cesta> určit složku pro dočasné soubory
-x<soubor> vyřadit zadaný soubor ze zpracování
-x@<soubor> vyřadit ze zpracování soubory uvedené v seznamu
-y předpokládat na všechny dotazy odpověď "Ano"
-z<soubor> načíst komentář archivu ze souboru

zpět