6.0

 1. V dialogu při zjištění chyb při čtení souboru přibyly volby "Ignorovat" a "Ignorovat všechny". Volba "Ignorovat" umožňuje operaci dokončit pouze s doposud přečtenou částí souboru, pomocí volby "Ignorovat všechny" lze toto chování použít na všechny budoucí chyby při čtení v této operaci.

  Pokud například archivujete soubor, jehož část nelze přečíst nebo je uzamčena jiným procesem, bude při volbě "Ignorovat" do archivu uložena pouze část souboru před nečitelnou oblastí.

  Tím lze zabránit přerušení velkých a časově náročných operací, je však třeba mít na paměti, že soubory, u nichž byla chyba při čtení ignorována, nebudou v archivu úplné.

  Je-li zároveň aktivní přepínač -y, bude volba "Ignorovat" standardně použita pro všechny soubory.

  Dřívější volby "Opakovat" a "Zrušit" jsou i nadále k dispozici.
 2. V režimu příkazového řádku vrací RAR při výskytu chyb při čtení návratovou hodnotu 12. Tato hodnota bude použita pro všechny volby v chybovém dialogu, včetně nové volby "Ignorovat".

  V dřívějších verzích bývala při chybách při čtení vracena obecnější chybová hodnota závažné chyby 2.
 3. Při extrakci více archivů zároveň lze novým nastavením "Extrahovat archivy do" na kartě "Volby" extrakčního dialogu extrahovat jednotlivé archivy do podsložek v cílové cestě či umístění archivu, nebo bez podsložek přímo do umístění archivu.

  Toto nastavení nahrazuje dřívější "Extrahovat archivy do podsložek" a je dostupná pouze je-li pro operaci vybráno více archivů najednou.
 4. Nový přepínač -ad2 umožňuje umístit extrahované soubory přímo do složky archivu, na rozdíl od -ad1 však bez vytvoření podsložky pro každý extrahovaný archiv.
 5. Volba "Další přepínače" na kartě "Volby" archivačního a extrakčního dialogu umožňuje vložit přepínače režimu příkazového řádku, jejichž vlastnosti mají být pro operaci aktivovány. To může být užitečné, je-li potřeba pro určitou operaci aktivovat vlastnosti, pro které v grafickém režimu není dostupná odpovídající volba.

  Prosím používejte toto nastavení pouze pokud jste opravdu dobře seznámeni s principem funkce a významem použitých přepínačů.
 6. Parametry komprese pro funkci "Test výkonu" byly změněny na velikost slovníku 32 MB a kompresní metodu "Normální". To odpovídá standardním nastavením pro RAR5 a pro odhad typického výkonu se hodí více, než dřívější hodnoty 4 MB "Nejlepší", které byly určeny pro formát RAR4.

  Současné výsledky této funkce nelze přímo porovnávat s výsledky dřívějších nastavení. Nové parametry operace vedou k odlišným výsledkům, pravděpodobně lepším díky nyní osmkrát většímu kompresnímu slovníku.
 7. Při extrakci jednotlivých souborů z dělených solid archivů se WinRAR nyní pokouší přeskočit díly před výskytem extrahovaných souborů a začít extrakci dílem, který se nachází co možná nejblíže požadovaným souborům a má vyprázdněné solid statistiky.

  Solid statistiky WinRAR standardně vyprazdňuje na začátku všech dostatečně velkých dílů solid archivů kdykoliv je to možné. U takových archivů může být nyní extrakce souborů "z prostředka" archivů rychlejší.

  Při extrakci celých archivů nemá tato změna na rychlost extrakce vliv.
 8. V dřívějších verzích se WinRAR pokoušel extrahovat celý dělený archiv, byla-li extrakce započata pozdějším dílem a byl-li první díl dostupný. Nyní se tak WinRAR chová pouze tehdy, jsou-li dostupné všechny díly před zvoleným dílem.
 9. WinRAR nyní zobrazuje varování při ukončení programu, pokud byly soubory z archivu změněny externí aplikací, ale nemohly být nahrány zpět do archivu, protože je externí aplikace stále blokuje. Toto varování obsahuje seznam dotčených souborů a umožňuje WinRAR ukončit a změny ztratit, nebo se vrátit do WinRARu a pokusit se ukončit předmětnou externí aplikaci.

  Dřívější verze WinRARu zobrazovaly varování při započetí editace souboru z archivu, nepřipomínaly ale tento problém při ukončení WinRARu.
 10. Volba "Přesunout do Koše" v sekci "Odstranit archiv po extrakci" nyní umožňuje přesunout mazané archivy do Koše namísto jejich nevratného smazání.
 11. Nový příkaz "Vymazat historii..." v nabídce "Možnosti" umožňuje vyprázdnit seznam naposledy otevřených archivů v nabídce "Soubor" nebo dříve zadané hodnoty z rozbalovacích seznamů v různých dialozích, například názvy archivů v archivačním dialogu nebo cílové cesty v dialogu extrakčním.
 12. Volby "Čas souborů" na kartě "Pokročilá nastavení" jsou nyní dostupné i pro archivy typu 7z. Při extrakci takových archivů nyní WinRAR dokáže nastavit i čas vytvoření a čas posledního přístupu.
 13. Nová skupina nastavení "Položky podnabídky >>Nový<<" ve skupině "Položky kontextových nabídek" v dialogu "Integrace" umožňují odstranit položky "WinRAR archiv" a "WinRAR ZIP archiv" z podnabídky při vytváření nového souboru ve Windows.

  Nová hodnota tohoto nastavení bude aktivována až po potvrzení jak tohoto, tak nadřízeného dialogu "Nastavení".
 14. Před příkazy Setup a Presetup v SFX skriptech lze modifikátor , nebo , jehož pomocí lze cílový program spustit v minimalizovaném, maximalizovaném nebo skrytém okně.

  Například: Setup=setup.exe
 15. Pro SFX moduly je nyní možné nastavit volitelné druhé logo s vysokým rozlišením. Je-li takové logo nastaveno, bude SFX modulem použito spuštění archivu v systému Windows s vysokým DPI. Tím lze dosáhnout vyšší kvality zobrazení než zvětšením standardního loga.

  Toto logo lze nastavit buď volbou "Logo SFX s vysokým rozlišením" v dialogu "Pokročilé možnosti SFX" či druhým použitím přepínače -iimg v režimu příkazového řádku.

  Doporučená velikost takového loga ve formátu PNG je 186x604 pixelů.
 16. V případě, že je právě ve WinRARu otevřený archiv odstraněn či přesunut jiným programem, oznamuje WinRAR tuto okolnost zablikáním titulku okna a zobrazením textu "Nedostupný" před názvem archivu v titulku okna i položce v panelu úloh.
 17. Volba "Souhrnné informace" v dialogu "Přehled informací o souborech" se nyní nazývá "Záhlaví a souhrnné informace" a lze jí kromě souhrnných informací přidat i záhlaví sloupců výpisu.
 18. Je-li WinRAR spuštěn z kontextové nabídky v systému Windows s více monitory, budou okno průběhu operace i dialogy zobrazeny na stejném monitoru, na kterém se nacházela původní kontextová nabídka.

  Základní podpora provozu v systémech s více monitory pro příkazy z integrace do Průzkumníka Windows byla přítomna i v předchozích verzích, nyní však byla rozšířena na operace spuštěné pomocí klávesnice a přesunutí souborů na archiv pomocí myši.
 19. Nový přepínač -imon<číslo> umožňuje výběr monitoru, na kterém se má zobrazit dialog průběhu operace při spuštění z příkazového řádku.

  Pomocí -imon1 lze tyto dialogy zobrazit na prvním, pomocí -imon2 na druhém monitoru. Například při spuštění příkazu "WinRAR x -imon2 archiv" spustí extrakci archivu na druhém monitoru.

  Tento přepínač se projeví pouze u příkazů spuštěných z příkazového řádku, na grafický režim WinRARu, stejně jako na konzolový RAR, nemá žádný vliv.
 20. Přepínačem -idn lze potlačit výpis názvů jednotlivých souborů při archivačních, extrakčních a několika dalších operacích konzolového RARu. Jiné výpisy a celkový pokrok operace tím nejsou dotčeny.

  Pomocí tohoto přepínače lze omezit vizuální zátěž a velikost výstupu na konzolu při archivaci nebo extrakci většího množství malých souborů. Jeho použití však může vést k drobným chybám v zobrazení, jako např. přepsání několika posledních znaků chybového hlášení ukazatelem průběhu.
 21. Dřívější přepínač "-im - zobrazit více informací" byl změněn na "-idv - zobrazit podrobné výpisy" pro větší konzistenci s přepínači pro ovládání výpisu zpráv konzolového RARu -id[c,d,p,q] a k zamezení případné záměně s novějším přepínačem -imon.

  Pro zachování kompatibility podporuje WinRAR na neurčito jak -im, tak -idv, v budoucnu však tato podpora může být odstraněna.
 22. V názvu kompresních profilů lze použít proměnnou %arcname%, která bude při zobrazení názvu profilu v podnabídkách nahrazena skutečným názvem archivu. To může být výhodné například při využití takového profilu v kontextové nabídce Windows, kde pak lze například vytvořit kompresní profil pro vytvoření ZIP archivu s určitým názvem a profil pojmenovat "Přidat do %arcname%". Tento profil se pak v kontextové nabídce zobrazí přímo s názvem archivu, který bude operací vytvořen.
 23. Obsah okna s diagnostickými zprávami lze nyní klávesovými zkratkami Ctrl+C a Ctrl+Ins zkopírovat do schránky.
 24. Popisný text ikony v hlavním panelu Windows nyní umožňuje zobrazení delšího textu, než začne být automaticky zkracován. Text se nyní také zkracuje uprostřed, takže zůstává viditelný jak druh, tak pokrok operace.
 25. Při čisté instalaci WinRARu bez přítomnosti předchozích kompresních profilů bude volba "Uložit tyto soubory bez komprese" v nových kompresních profilech nastaveno na hodnotu:

  *.rar *.zip *.cab *.7z *.ace *.arj *.bz2 *.gz *.lha *.lzh *.taz *.tgz *.xz *.txz

  Tuto hodnotu můžete v kompresním profilu kdykoliv změnit a nové nastavení uložit.

  V dřívějších verzích bylo toto pole u čistých instalací prázdné.
 26. V historii cílových cest jsou nyní cesty s koncovým lomítkem a bez něho považovány za shodné a zobrazuje se pouze položka bez koncového lomítka. V dřívějších verzích zabíraly takové záznamy dvě samostatná místa.
 27. Byl odstraněn specializovaný kompresní algoritmus pro spustitelné soubory pro procesor Itanium. V souvislosti s tím byla odstraněna i volba "Použít kompresi spustitelných souborů Itanium" a odpovídající přepínač -mci. Archivy vytvořené tímto algoritmem lze i nadále dekomprimovat.
 28. Byly opraveny následující chyby:
  1. Příkazy "Zamknout archiv", "Přidat komentář archivu" a "Ochránit archiv před poškozením" nebylo možno použít na více archivů vybraných v seznamu souborů najednou.
  2. Proces běžícího SFX archivu se ve Windows 10 správně neukončoval, byl-li v archivu použit příkaz "Setup" a "SetupCode", neobsahoval příkaz "TempMode" a spuštěný instalační program běžel déle než 8 minut.
  3. Kompresní profily s uvozovkou v názvu nebylo možno volat z kontextové nabídky.

zpět