Přepínač -O - nastavit režim přepisování souborů

Tímto přepínačem lze nastavit, zda mají být existující soubory přepsány, nebo ne.

zpět