Přepínač -T - otestovat archivované soubory

Při použití tohoto přepínače bude vytvořený archiv ihned automaticky otestován. To může být zvláště užitečné při přemisťování souborů do archivu (mazání po archivaci), protože soubory jsou tak vymazány pouze tehdy, proběhl-li test archivu bez chyb.

zpět