Přepínač -TA<datum> - zpracovat soubory modifikované po zadaném datu

Použijete-li tento přepínač, budou příkazem zpracovány pouze soubory, modifikované po zadaném čase (datu).

Formát časového údaje je YYYYMMDDHHMMSS. Jednotlivé složky je možné oddělit běžnými oddělovači jako '-' nebo ':' a nevýznamné složky lze vynechat. Potom například zadání '-ta2001-11-20' je platné, interně bude expandováno na '-ta20011120000000' a zpracováno jako "soubory modifikované po 0. hodině, 0. minutě a 0. sekundě dne 20 listopadu 2001".

zpět