Přepínač -TB<datum> - zpracovat soubory modifikované před zadaným datem

Použijete-li tento přepínač, budou příkazem zpracovány pouze soubory, modifikované před zadaným časem (datem).

Formát časového údaje je YYYYMMDDHHMMSS. Jednotlivé složky je možné oddělit běžnými oddělovači jako '-' nebo ':' a nevýznamné složky lze vynechat. Potom například zadání '-ta2001-11-20' je platné, interně bude expandováno na '-tb20011120000000' a zpracováno jako "soubory modifikované před 0. hodinou, 0. minutou a 0. sekundou dne 20 listopadu 2001".

zpět