Rychlý start: archivace souborů vPrůzkumníku nebo na Ploše

Pokud jste při instalaci WinRARu nevypnuli volbu "Integrovat WinRAR do Windows", můžete archivovat soubory přímo v prostředí Windows. V Průzkumníku či na Ploše vyberte soubory, které chcete komprimovat, stiskněte na těchto souborech pravé tlačítko myši a zvolte "Přidat do archivu...". Zadejte jméno cílového archivu nebo ponechejte nabízené jméno. Dále můžete volit formát vytvářeného archivu (RAR nebo ZIP), úroveň komprese, velikost dílů archivu a jiné parametry archivace. tento dialog je detailně popsán v kapitole Dialog Jméno a parametry archivu. Po skončení voleb stiskněte tlačítko OK. Pokud jste při zadávání jména archivu nezadali i cestu, bude výsledný archiv vytvořen ve stejné složce jako archivované soubory.

Můžete také zvolit příkaz "Přidat do <jméno archivu>", který přidá soubory do archivu uvedeného jména bez dalších dotazů. V tomto případě budou použita nastavení, uvedená v implicitním profilu komprese.

Pozor - pokud je zapnuta volba "Kaskádové kontextové nabídky" v dialogu nastavení Integrace, musíte v nabídce otevřít položku "WinRAR", abyste se dostali k výše uvedeným příkazům. Jinak se tyto příkazy nacházejí v základní úrovni kontextové nabídky.

Další možná metoda je přetáhnout ikony souborů na ikonu existujícího archivu. Přetažené soubory budou přidány do tohoto archivu.

zpět