Rychlý start: archivace souborů vrežimu příkazového řádku

Obecný příkaz pro archivaci souborů je:

WinRAR A [ -přepínače ] <Archiv> [ Soubory ] [ @Seznamy souborů ]

Například, přejete-li si archivovat soubor DOPIS.TXT do archivu DOPISY.RAR, vložte příkaz:

WinRAR A DOPISY.RAR DOPIS.TXT

Pokud není zadána přípona archivu, WinRAR použije implicitní typ archivu, nastavený v implicitním profilu komprese. Můžete jej však specifikovat přímo zadáním přípony archivu .RAR nebo .ZIP.

Následující příklad archivuje všechny soubory s maskou *.WAV do solid RAR archivu Pisnicky:

WinRAR A -S Pisnicky.RAR *.WAV

Je také možno zadat seznam souborů k archivování v textovém souboru místo jejich vypisování v příkazovém řádku. V takovém případě musí být v příkazu uveden název souboru, obsahujícího seznam. Tento je označen znakem @ před jménem souboru. Můžete například vytvořit soubor BinarniSoubory, obsahující řádky *.exe a *.com a spustit příkaz:

WinRAR A PROGRAMY.ZIP @BinarniSoubory

Tím budou všechny soubory s příponami .EXE a .COM z aktuální složky přidány do ZIP archivu PROGRAMY.

Během procesu archivace bude zobrazeno okno, zobrazující jeho průběh a stav. Přejete-li si archivaci přerušit, můžete stisknout tlačítko "Storno". Tlačítkem "Na pozadí" lze WinRAR minimalizovat do panelu programů. Po úspěšném dokončení archivace WinRAR bez dalších hlášení skončí - v případě chyb se zobrazí okno diagnostických zpráv.

Viz také téma Rozhraní příkazového řádku, popisující detailně všechny příkazy a přepínače.

zpět