Přepínač -TO<čas> - zpracovat soubory starší než zadaný čas

Tento přepínač použijte tehdy, chcete-li zpracovat pouze ty soubory, které jsou starší než určitý časový úsek. Formát zadání času je:

[<ndny>d][<nhodiny>h][<nminuty>m][<nsekundy>s]

Například při použití přepínače -tn15d zpracuje WinRAR pouze soubory starší než 15 dní, s přepínačem -tn2h30m starší než 2 hodiny 30 minut.

zpět