Přepínač -AP - nastavit cestu v archivu

  Pokud tento přepínač použijete při archivaci, bude jím určená cesta připojena ke jménům souborů - soubory budou umístěny do příslušné složky v archivu. Při extrakci je možno tímto přepínačem zadanou cestu z názvů souborů odstranit.

  Například, chcete-li přidat soubor readme.txt do složky DOCS\ENG v archivu release, použijte následující příkaz:

  WinRAR a -apDOCS\ENG release readme.txt

  nebo pro extrakci složky ENG do aktuální složky:

  WinRAR x -apDOCS release DOCS\ENG\*.*

  Tato funkce je dostupná pouze pro archivy typu RAR a ZIP.

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich